İktisat Evim

Danışmanlık

İktisat Evim ‘in genel merkezi için network ve güvenlik danışmanlığı yaptık. kurulacak yeni sistemler için iş sürekliliği ilkesi esas alınarak projelendirme hizmeti verdik.

Güvenlik

Cluster yapıda Firewall sistemi kurulumu ve konfigürasyonu gerçekleştirildi.

Kablolu & Kablosuz Ağ

Tüm Kablolu ve Kablosuz ağ yapısı yedekli yapıda kurularak konfigüre edildi, iş sürekliliği sağlandı.

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).